Alternate Text

Er du til grin for dine egne pensionspenge?

andersV2 Forfatter: Anders Valdemar Juhl, Direktør i Uvildig Råd. Uvildig Råd er uvildig økonomisk rådgivning skræddersyet til dig.

25 mia. kroner betalte danskerne sidste år for at få forvaltet deres pensionsopsparinger. Men desværre hænger høje omkostninger ikke sammen med højt afkast!

Høje omkostninger til bankerne eller pensionsselskaberne er ingen garanti for et stort afkast. Tværtimod. Der er absolut ingen sammenhæng mellem pris og afkast.

De dyreste pensionsselskaber og banker er langt fra de bedste til at skaffe dig et godt afkast af din surt tjente pensionsopsparing. I mange tilfælde er det selskab eller institut, der flår dig for fleste penge, blandt de absolutte bundskrabere, når det gælder om at få dine penge til at yngle.

Som uvildig økonomisk rådgiver og pensionsmægler råder jeg altid til, at du alene fokuserer på at få adgang til et markedsafkast billigst muligt. Så har du gjort de første tiltag til at forøge dit eget afkast.

Det har for de fleste danskere været umuligt at gennemskue de samlede omkostninger som i stor udstrækning trækkes fra afkastet inden afkastet bliver oplyst til kunden. I mange tilfælde ser vi, at selskabets interesse for at handle (købe/sælge) værdipapirerne i de investeringspuljer, man som kunde køber, har påvirket afkastet i negativ retning. Til gengæld giver det pensionsselskabet og pengeinstituttet en forøget indtjening i form af gevinsten på forskellen mellem købs- og salgskursen og ikke mindst handelsomkostningerne.

Dette gælder ikke kun forvaltningen på pensionsopsparingerne, men også opsparing af beskattede penge samt formue opsparet i fx virksomheder og holdingselskaber.

Jeg oplever ofte besparelser på mellem 1,5- 2,5% i ÅOP (årlig omkostning i procent) svarende til mellem 15.000 – 25.000 kr. om året pr. 1 mio. kr. i forhold til alternative og langt billigere investeringsprodukter i form af de såkaldte indeksfonde.

Lad mig vise et eksempel

Forskel i ÅOP eksempel-1

51-årige Inge Jensen har en ratepension i sin bank gennem en ”Private banking” aftale hvor hendes indestående i dag udgør ca. 890.000 kr. Hun vil gerne gå på pension når hun bliver 67 år, og har herved 16 år til pensionering. Hendes investeringsprofil i banken er valgt som moderat risikovillig med ca. 60 % vægtet i aktier og 40 % i obligationer.

Ved en samlet gennemgang viser det sig at Inges samlede ÅOP udgør ca. 2,7 %, svarende til at hun hvert år betaler banken ca. 24.000 kr. i forvaltningsomkostninger, som er stigende i takt med hendes depot vokser med en løbende indbetaling om året på 55.000 kr.

Tager vi udgangspunkt i et alternativt investeringsprodukt i form af indeksfonde som er nøje udvalgt med samme risikospredning mellem aktier og obligationer, når vi frem til at hun kan reducere sine forvaltningsomkostninger til ca. 0,6%, svarende til ca. 5.400 kr. om året.

Inge sparer derved minimum ca. 18.660 kr. om året som ligeledes er stigende.

Når Inge fylder 67 år vil hun have en forventet méropsparing på ca. 620.700 kr. i 2019-kroner forudsat samme afkast alene på grund af de lavere omkostninger.
Bemærk hendes omkostningsbesparelse løber videre også medens hendes pension bliver udbetalt, hvilket er minimum 10 år. Der er således tale om en lang periode med stor omkostningsbesparelse for Inge.

Mindre til forvalterne betyder mere til dig selv.

Uvildig rådgivning kan betale sig og kan få stor betydning for din økonomi både nu og på lang sigt.

 

Ekspert Blog: Anders Valdemar Juhl Ekspert Blog: Anders Valdemar Juhl