Alternate Text

Pensionsselskaber

I Danmark har vi to typer af pensionsselskaber: Kommercielle pensionsselskaber såsom PFA Pension og Danica Pension og ikke-kommercielle pensionsselskaber såsom Pension Danmark og Industriens Pension.

Det står en person frit for, om de vil oprette en pensionsordning i et kommercielt pensionsselskab. For at spare op hos et ikke-kommercielt pensionsselskab såsom Pension Danmark, kræver det dog at man har adgang til dette igennem en arbejdsgiver, der via sin overenskomst kan give de ansatte adgang til pensionsselskabet.

 

Pensionsselskab vs. pengeinstitut

Man har både mulighed for at oprette en pensionsopsparing gennem et pensionsselskab og en bank. Der er dog forskel på, hvilke pensionsordninger som henholdsvis pensionsselskaber og pengeinstitutter kan tilbyde. Det er nemlig kun pensionsselskaberne som har mulighed for at tilbyde det mest populære produkt, livrenter. Det skyldes, at en livrente faktisk er et forsikringsprodukt.

 

De danske pensionsselskaber  

De tre største pensionsselskaber i Danmark, er de kommercielle selskaber PFA Pension, Danica Pension og Velliv (Tidligere Nordea Liv & Pension).

Nedenunder finder du en liste over de danske pensionsselskaber og deres respektive markedsandele:

 

PFA Pension

19,6%

Danica Pension

17,1%

Velliv

11,1%

PensionDanmark

7,2%

Topdanmark

5,5%

AP pension

5,4%

Sampension

5,1%

Industriens Pension

4,8%

Pensam

3,1%

Lærernes pension

3,0%

Skandia Link

3,0%

P+ (DIP & JØP)

2,6%

MP pension

2,4%

Sygeplejerske og lægesekretærer (PKA)

2,2%

Socialrådgivere, Socialpædagoger og kontorpersonale (PKA)

1,8%

Pædagogernes pension (PBU)

1,6%

Lægernes Pension

1,4%

Alm. Brand

1,1%

Sundhedsfaglige (PKA)

1,0%

Jordbrugsakademikere og dyrlæger

0,2%

Teknikum og diplomingeniører (ISP)

0,2%

Arkitekternes Pensionskasse

0,2%

ALKA

0,2%

Farmakonomer (PKA)

0,1%

PKA+

0,0%

Norli Pension

0,0%

 

Kort beskrivelse af de danske pensionsselskaber

 

PFA Pension

PFA Pension er Danmarks største pensionsselskab med over 1,3 mio. kunder. Foruden pension, tilbyder PFA også almindelige bankprodukter igennem PFA Bank.

 

Danica Pension

Danica Pension er Danmarks 2. største pensionsselskab med 800.000 kunder. Danica Pension er 100% ejet af Danske Bank koncernen.

 

Velliv

Velliv er Danmarks 3. største pensionsselskab, hvor mere end 300.000 danskere indbetaler til pension. Velliv var tidligere kendt under navnet, Nordea Liv & Pension.

 

PensionDanmark

PensionDanmark er et kundejet arbejdsmarkedspensionsselskab. PensionDanmarks medlemmer er beskæftiget i 24.800 private og offentlige virksomheder.

 

Topdanmark

Topdanmark er, ligesom de tre største pensionsselskaber, et kommercielt pensionsselskab. Topdanmark tilbyder både ren pensionsopsparing og de tilhørende forsikringer såsom tab af erhvervsevne og livsforsikring til deres 100.000 kunder.

 

AP Pension

AP Pension er et 100% kundeejet pensionsselskab med rødder i andelsbevægelsen. AP Pension har i de seneste år overtaget tre andre pensionsselskaber, senest Skandia i 2018.

 

Sampension

Sampension er et kundeejet pensionsselskab, der både tilbyder arbejdsmarkedspensioner som led i overenskomster og firmapensioner.

 

Industriens Pension

Industriens pension er et pensionsselskab som tilbyder pensionsordninger til timelønnede i industrien og fødevareindustrien. Industriens pension har over 400.000 medlemmer og 8.000 virksomheder som indbetaler til pension.

 

Pensam

Pensam leverer arbejdsmarkedspensioner til FOA’s faggrupper, primært i kommuner, men også i regionerne og private virksomheder.  

 

Lærernes pension

Lærernes pension er sat i verden for at tilbyde pensionsordninger til lærere, efter disse overgik til overenskomstansættelse. Lærernes pension er ejet af lærerorganisationer og arbejdsgiverorganisationer i fællesskab.

 

Skandia

Skandia er svensk virksomhed som opererer på det finansielle marked i norden. I Danmark tilbyder Skandia pensionsordninger både for individuelle og danske virksomheder. I 2018 blev Skandia opkøbt af AP Pension.

 

MP Pension (Magistre og Psykologer)

MP Pension er en medlemsejet pensionskasse som tilbyder arbejdsmarkedspensioner for magistre, psykologer og gymnasielærere.

 

PKA

PKA administrerer arbejdsmarkedspensioner for 4 pensionskasser (Sygeplejerske og lægesekretærer, Socialrådgivere, Socialpædagoger og kontorpersonale, Sundhedsfaglige og Farmakonomer).

 

P+

P+ er en sammenslutning af de to pensionskasser DIP og JØP. Sammenslutningen skete i 2019 og samler nu 100.000 ingeniører, jurister og økonomer.

 

Pædagogernes pension (PBU)

PBU er pædagogernes pensionskasse, som tilbyder arbejdsmarkedspensioner til dets medlemmer.

 

Lægernes pension

Lægernes pension & bank er en pensionskasse, bank og investeringsforening for læger. Pensionsbenet, Lægernes pension, tilbyder obligatoriske pensionsordninger for læger der er omfattet af en kollektiv overenskomst.  

 

Alm. Brand Pension

Alm. Brand Pension tilbyder pensions- og forsikringsløsninger til primært privatpersoner, landmænd og indehavere af mindre erhvervsvirksomheder og deres ansatte.

 

Norli Pension

Norli Pension er et pensionsselskab, der er specialiseret i at servicere traditionelle pensionsaftaler. Med traditionelle pensionsaftaler menes pensioner med garanti. Norli Pension fokuserer ikke på nye kunder, men derimod på at sikre kunder der allerede har tegnet en pension.

Team Pensure Team Pensure